dimecres, 1 d’agost de 2012

Activar el servidor FTP en MacOSx 10.7

L'opció ha desaparescut de les preferencies...

    sudo -s launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist

Per desactivar:
    sudo -s launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist

Per configurar mes coses: Servidor FTP Mac. Configurar ftp en Mac OSX Lion. El reto después de activarlo.

2 comentaris: