dimecres, 23 de juliol de 2008

Activar els Widgets al Desktop

escriure aixo al terminal:
defaults write com.apple.dashboard devmode YES PD S'ha de reiniciar abans de que faci efecte, i el widget s'ha d'agafar per la rodona de la "i" d'informació.