divendres, 17 d’agost de 2012

Com saber qui envia mail

Com saber qui envia mail via analisis de /var/log/messages

  bzcat /var/log/messages.* | grep 'from=<' | sed -e 's/.*msgid=<\(.*\)>.*/\1/g' > who_send_mail.txt
Important: per agrupar un grup: cal "escapar" els "(":


  \(.*\)

El resultat es recupera via:

  \1

dimecres, 1 d’agost de 2012

Activar el servidor FTP en MacOSx 10.7

L'opció ha desaparescut de les preferencies...

  sudo -s launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist

Per desactivar:
  sudo -s launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist

Per configurar mes coses: Servidor FTP Mac. Configurar ftp en Mac OSX Lion. El reto después de activarlo.

diumenge, 1 d’abril de 2012

Connectar Dynamips a la xarxa real

Com combatre "206-unable to create generic ethernet NIO"

Cal fer que dynamips s'executi com root, per aixo cal canviar el propietari de l'executable i l'stiky bit.
Jo tinc el GNS3 aqui: /Applications/Xarxa/GNS3.app/Contents/Resources/dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin pero cadascu el te on vol :-D

1. Canvia el propietari root & wheel: 
% sudo chown root:wheel dynamips-0.2.8-RC2-OSX-Leopard.intel.bin 

2. Canvia el mode i l'stiky bit: 
% sudo chmod 6755 dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin

3. verifica: 
% ls -l dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin
-rwsr-sr-x  1 root  wheel  980552 Mar 14 04:28 dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin

4. Obre el GNS3 de la manera habitual, engega un router i comproba que el Dynamps s'executa com root: 
% ps auwx | grep -i dyna  
root 61647 200,4  2,9  3121052 362800 ?? R 10:29AM 2:33.42 /[...]/dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin -H 7201
root 61646 125,2  2,9  3121052 362968 ?? R 10:29AM 1:50.67 /[...]/dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin -H 7200
root 61644  99,2  1,8  2848516 227544 ?? R 10:29AM 1:16.66 /[...]/dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin -H 7202

 
 Enllaços:

dimarts, 27 de setembre de 2011

My Cisco Labs: GNS3 Duplex Mismatch Messages

My Cisco Labs: GNS3 Duplex Mismatch Messages: When Cisco devices are connected to one another and CDP is enabled (which it is by default), if one port is configured as full duplex but th...  

R3(config)#no cdp log mismatch duplex

divendres, 20 de maig de 2011

dimecres, 27 d’abril de 2011

nginx + PHP + FreeBSD

Investigació bibliografica per internet...Instal·lació:
[root@nginx ~]cd /usr/ports/www/nginx && make install clean
[...]
[root@nginx ~]# echo "nginx_enable="YES"" >> /etc/rc.conf


Configuració a /usr/local/etc/nginx/nginx.conf

Acceleració:
Fer servir un volum tmpfs per accelerar encara mes la cache del nginx:
Cal fer coincidir el punt de muntatge del tmpfs amb la conf del nginx on guarda la cache.

 • Versio a manija:

[root@nginx ~]#mount -t tmpfs tmpfs /data/nginx/cache

 • Versio automatica pesistent a reinicis:


No s'ha d'oblidar l'advertencia:

Jan  4 11:05:07 nginx kernel: WARNING: TMPFS is considered to be a highly experimental feature in FreeBSD.Accessoris: