dijous, 31 de desembre de 2009

L'alfabet fonètic de l'OTAN

<wikipedia>L'alfabet fonètic de l'OTAN és l'alfabet per paraules més utilitzat. Tot i que s'anomenen "alfabets fonètics", els alfabets per paraules no tenen cap relació amb els sistemes de transcripció fonètica com ara l'Alfabet Fonètic Internacional, sinó que l'alfabet de l'OTAN assigna paraules clau a les lletres de l'alfabet anglès. [+] </wikipedia>

LletraNomLletraNom
AAlphaSSierra
BBravoTTango
CCharlieUUniform
DDeltaVVictor
EEchoWWhiskey
FFoxtrotXXray
GGolfYYankee
HHotelZZulu
IIndia0Zero
JJuliet1One
KKilo2Two
LLima3Three
MMike4Four
NNovember5Five
OOscar6Six
PPapa7Seven
QQuebec8Eight
RRomeo9Niner

dimecres, 2 de desembre de 2009

Manifest en defensa dels drets funamentals a Internet

Davant la inclusió en l'Avantprojecte de Llei de Economia sostenible de modificacions legislatives que afecten al lliure exercici de les llibertats d'expressió, informació i el dret d'accés a la cultura a traves d'Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i creadors d'Internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i vam declarar que...

1.- Els drets d'autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la presumpció d'innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat de expresió.

2.- La suspensió de drets fonamentals és i ha de seguir sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra de l'establert en el article 20.5 de la Constitució, posa en mans d'un ó no judicial -un organisme depenent del ministeri de Cultura-, la potestat d'impedir als ciutadans espanyols l'accés a qualsevol pàgina web.

3.- La nova legislació crearà inseguretat jurídica en tot el sector tecnològic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i futur de la nostra economia, entorpint la creació d'empreses, introduint traves a la lliure competència i ralentint la seva projecció internacional.

4.- La nova legislació proposada amenaça als nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avanços tecnològic s'ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentement de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.

5.- Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure del seu treball amb noves idees creativas, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i en Internet no és possible sense vulnerar drets fonamentals, hauran de buscar altre model.

6.- Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s'adeqüin als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com ineficaces per a la fi que diuen perseguir.

7.- Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar models de negoci obsolets i impossibilitar que el saber humà segueixi sent lliure.

8.- Exigim que el Govern garanteixi per llei la neutralitat de la Xarxa a España, davant qualsevol pressió que pugui produir-se, com marc per al desenvolupament d'una economia sostenible i realista de cara al futur.

9.- Proposem una veritable reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva fi: retornar a la societat el coneixement, promoure el domini public i limitar els abusos de les entitats gestores.

10.- En democràcia les lleis i les seves modificacions han d'aprovar-se després de l'oportú debat public i havent consultat prèviament a totes les parts implicades. No és de rebut que es realitzin canvis legislatius que afecten a drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre altra matèria.

NOTA: Aquest manifest va ser redactat conjuntament per periodistes, bloggers i internautes, en una maratoniana sessió durant la tarda-nit d'ahir. Si estàs d'acord, difon per totes les vies que puguis.