diumenge, 29 de novembre de 2009

Com instal·lar g4u en un pendrive.

Primer de tot cal un NetBSD, cosa que es resol rapidament gracies a VMware.

Partim de que ja tenim un NetBSD 5.0 funcionant.

URLs:

http://www.feyrer.de/g4u/
http://www.netbsd.org/releases/
http://www.netbsd.org/docs/misc/index.html#adding-a-disk

Creem els directoris de treball i muntem la ISO.

# mkdir -p /mnt/iso
# mkdir -p /mnt/usb

Endollem el pendrive.
En funció dels discos conectats a la maquina sera un sd0, sd1 etc. Suposem que es sd0.

El segon pas es crear-li l'etiqueta bsd:

# disklabel -i -I sd0

El disk label et dira quina lletra li toca en funció de les particions que ja tingues.
La partició ha de ser en format 4.2BSD

Un cop creada l'etiqueta cal crear el filesystem en la partició (suposem la a).

# newfs /dev/rsd0a

muntem el pendrive:

# mount /dev/sd0a /mnt/usb

Copiem el contingut de la ISO al pendrive:

# cp -rv /mnt/iso /mnt/usb

un cop acabat nomes cal fer el bootstrap:

# installboot -v -o timeout=5 /dev/rsd0a /usr/mdec/bootxx_ffsv1

i voilà, ja tenim el g4u en un pendrive.

divendres, 27 de novembre de 2009

Howto to use an USB-Stick as a installmedium

Vist @ http://miwi.bsdcrew.de/2009/06/freebsd-80-install-with-a-usb-stick/

Howto ben xulo de com fer servir un pendrive USB com mitja d'instal·lació. (originalment en alemany, després traduït a l'anglès ;-))

Heus aquí:

1: Esborrem el pendrive:

dd if=/dev/zero of=/dev/da0 bs=1k count=1

2: Fem-lo "bootable"

bsdlabel -Bw da0 auto

3: Crear el FS UFS2 amb l'etiqueta GEOM “FreeBSD”

newfs -L FreeBSD /dev/da0a

4: Muntem l'imatge ISO:

mdconfig -a -t vnode -f 8.0-HEAD-20090609-JPSNAP-i386-dvd1 -u 0 && mount -r -t cd9660 /dev/md0 /mnt/iso

5: Muntem el pendrive

mount /dev/da0a /mnt/USB-Stick

Ara cal copiar tots els arxius del cd muntat al pendrive, després s'ha de crear el fstab:

vi /mnt/USB-Stick/etc/fstab

escrivim el següent:

/dev/ufs/FreeBSD / ufs ro 0 0

Guardar i ja podem arrencar desde l'USB

Truc ideal per arrencar NetBooks sense DVD...