dimecres, 27 d’abril de 2011

nginx + PHP + FreeBSD

Investigació bibliografica per internet...Instal·lació:
[root@nginx ~]cd /usr/ports/www/nginx && make install clean
[...]
[root@nginx ~]# echo "nginx_enable="YES"" >> /etc/rc.conf


Configuració a /usr/local/etc/nginx/nginx.conf

Acceleració:
Fer servir un volum tmpfs per accelerar encara mes la cache del nginx:
Cal fer coincidir el punt de muntatge del tmpfs amb la conf del nginx on guarda la cache.

  • Versio a manija:

[root@nginx ~]#mount -t tmpfs tmpfs /data/nginx/cache

  • Versio automatica pesistent a reinicis:


No s'ha d'oblidar l'advertencia:

Jan  4 11:05:07 nginx kernel: WARNING: TMPFS is considered to be a highly experimental feature in FreeBSD.Accessoris:Instal·lar VMware tools en una VM


Es interessant instal·lar desde el repositori de la propia VMware:


I instal·lar el paquet que vulguis. Si es per un server, es recomanable el -nox-

Bibliografia:

divendres, 15 d’abril de 2011

Ubuntu 10.10 en un Toshiba Dynabook UX/ NB200 / NB205

Cal retocar els parametres d'arrencada del nucli que venen en el GRUB:

sudo vim /etc/default/grub

Buscar la linia
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

i canviar-la per:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nolapci_timer clocksource=jiffies"

Actualitzar el GRUB:
sudo update-grub

reboot

Altres formes:

LiveCD:
  • Despres del boot, despres de la BIOS premer [ESC] per entrar al prompt del syslinux
  • escriure "live intel_idle.max_cstate=0" i [enter]

Despres d'instal·lar:
  • Despres del boot, despres de la BIOS, premer [shift] esquerra per tenir el prompt del GRUB
  • Premer [e] per editar els parametres de boot, afegir "intel_idle.max_cstate=0" despres de "splash"
  • Premer [ctrl + x] per fer el boot.