diumenge, 1 d’abril de 2012

Connectar Dynamips a la xarxa real

Com combatre "206-unable to create generic ethernet NIO"

Cal fer que dynamips s'executi com root, per aixo cal canviar el propietari de l'executable i l'stiky bit.
Jo tinc el GNS3 aqui: /Applications/Xarxa/GNS3.app/Contents/Resources/dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin pero cadascu el te on vol :-D

1. Canvia el propietari root & wheel: 
% sudo chown root:wheel dynamips-0.2.8-RC2-OSX-Leopard.intel.bin 

2. Canvia el mode i l'stiky bit: 
% sudo chmod 6755 dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin

3. verifica: 
% ls -l dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin
-rwsr-sr-x  1 root  wheel  980552 Mar 14 04:28 dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin

4. Obre el GNS3 de la manera habitual, engega un router i comproba que el Dynamps s'executa com root: 
% ps auwx | grep -i dyna  
root 61647 200,4  2,9  3121052 362800 ?? R 10:29AM 2:33.42 /[...]/dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin -H 7201
root 61646 125,2  2,9  3121052 362968 ?? R 10:29AM 1:50.67 /[...]/dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin -H 7200
root 61644  99,2  1,8  2848516 227544 ?? R 10:29AM 1:16.66 /[...]/dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin -H 7202

 
 Enllaços:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada